Case - FCM

FC Midtjyllands coach Rene Petersen på akademiet har i snart et år arbeidet med klubbens talenter. Større selvinnsikt, fokus på styrker og utviklingsområder er noen av de områder, hvor e-stimates personprofilene hjelper spillerne.
Av Martin Dons

I snart et år har FC Midtjyllands talenter på Akademiet arbeidet med å effektivere og optimere deres bevisste og ubevisste adferd. Rød, gul, grønn og blå er nøkkelfargene  i de e-stimate personprofiler, som Rene Petersen, som er tidligere profesjonell håndballspiller og utdannet mastercoach og mentaltrener, har laget på klubbens U17- og U19-lag.

–  Mange av de unge spillere har klare mål om, at de vil spille på de store stadioner, men det er ikke alltid, at de er bevisste om veien dit. De har følelsen av, at de noen ganger lykkes og andre gange ikke lykkes, men de vet ikke hvorfor. Vi skal skape en større bevissthet om, hvorfor det lykkes. En måte, å gjøre det på, er å finne ut av, hvornår de er gode, og hvornår er de mindre gode, sier Rene Petersen fra Prevent.

Spillerne inneholder alle fargene, og derfor handler det om å kjenne seg selv så godt, at man vet, hvornår man skal gå i sin mentale verktøykassene og grave de forskjellige farger frem. E-stimate-profilen kan også vise et uutnyttet potensiale, som spillerne ikke var klar over.

Styrker den mentale egenkapital

Det, som er interessant, er å finne den gylne middelvei, så man når sine mål. Det er de noen ganger ikke bevisste om. De følger bare en instinktiv ubevist adferd, som kanskje ikke er gagnlig for dem, sier Rene Petersen, som utover en rekke sportsfolk også har arbeidet med en rekke bedriftsledere og virksomheter, da det er enkelt omsettelig til arbeidslivet og derfor også brukbart uten for krittstrekene.

I den prosess, som stadig er i full gang i FC Midtjylland, har det allerede vært fremgang å spore, forteller coachen. Det handler om at styrker den ”mentale egenkapital”.

–  Det, vi har opplevd, er, at spillerne har fått større bevissthet om, hva som skal til for, at de når deres mål. De er blitt mere selvledende. Spillerne er blitt langt bedre til i høyere grad å kunne motivere seg selv og hverandre til å holde fokus på deres styrker og dermed sikre en mere strømlinjet vei til deres individuelle og felles mål, sier Rene Petersen.

En av de spillere, som Rene Petersen har arbeidet med, er Johannas Madsen, og U19-spilleren merker tydelig, hvordan det har hjulpet ham, at han kjenner seg selv ennå bedre.

Bunnivået er hevet

For meg har det gitt en aksept av, hvem jeg er. Man skal ikke lage om på den man er, men arbeide med sine utfordringer og være bevist om, hva som er godt og dårlig for en. Hvis det ikke fungerer for meg, er jeg blitt bedre til å komme tilbake på sporet og bli målrettet igjen. Mitt bunnivåa er blitt høyere, sier Johannes Madsen. Han er begeistret for arbeidet med Rene Petersen, som har presentert en helt ny verden for fotballtalentene.

–  Det har vært annerledes, men riktig godt å arbeide med profilene. Det har gitt hver enkelt en større kjennskap til seg selv, og vi har fått et større kjennskap til hverandre, så vi vet, hvordan vi best mulig hjelper hverandre. Noen har bruk for villedning og et klapp på skulderen, mens andre har bruk for hardere ord, sier Johannes Madsen, som spiller på FC Midtjyllands U19-hold.

Utover U19-holdet er det også blitt laget profiler på U17-hold, likesom alle trenerne også har fått laget en profil.