e-stimates verktøyer benyttes til rekruttering, talentutvikling, teamutvikling mm.

Her på siden kan du lese om våres brukeres opplevelser med verktøyene i praksis, og hvorfor de har valgt nettopp våres test- og personprofil verktøyer.

Fant alt-i-et-verktøyet

Jeg var over en lengere periode på jakt etter et personprofilverktøy, som jeg kunne benytte i rekruttering av medarbeidere både i produksjonen og i administrasjonen. På samme tid ønsket jeg å finne et verktøy som også kunne benyttes i utviklingssammenheng. Bakgrunnen for at jeg ville finne denne ”Swiss knife” – alt-i-et-verktøy var et ønske om, å oppbygge et felles språk omkring personprofiler og adferd.

Valget falt på Adferdsprofilen, som lever opp til alle ovennevnte krav.

Ytterligere er Adferdsprofilen, gjennom bruk av de fire farger, meget pedagogisk og enkel å forstå.

Jeg opplever, at tekstmaterialet er lett å forstå, og på en god måte formidler den enkeltes profil. Dessuten har jeg opplevd en høy grad av service og fleksibilitet fra personene omkring e-stimate, og et stort ønske om hele tiden å utvikle og forbedre verktøyet.

Jeg er super glad for å arbeide med Adferdsprofilen – og sammen med FemfaktorProfilen, som jeg benytter til de tungere rekrutteringer – opplever jeg, at jeg har den optimale kombinasjon av testverktøyer til rekruttering og personlig utvikling av ledere og medarbeidere i Hamlet Protein.

Vivi Stensdal,
HR-Chef Hamlet Protein