I Skjern Bank er vi meget tilfredse med vårt arbeide med Adferdsprofilen, som er et riktig godt verktøy, med mange muligheter. Vi har i mange år brukt fargene til å skape bedre forståelse for persontypene vi omgås – både internt i våres organisasjon og eksternt i relasjon til våre kunder.

Det er helt naturlig å anvende fargene i hverdagen, og det er meget verdiskapende i kommunikasjonen, hvor verktøyene skaper innsikt i reaksjonsmønstre og oppfattelsen av hvordan et budskap blir mottatt. Samtidig gir Adferdsprofilen en god hjelp til hensiktsmessig sammensetning av organisasjonsenheter, så vi bedre kan forsøke å sikre «rette person på stolen» til glede for både den enkelte og banken.

Jørgen Dalgaard, IT- og Marketingschef
Skjern Bank