Hos e-stimate legger vi stor vekt på det teoretiske avsett.
Du kan lese om teoriene bak våres verktøyer mv. via links til høyre på denne side.

Våres profiler og test er valide, pålitelige og presise. De blir konstant utviklet og tilpasset i forhold til nyere forskning. Utover et solid teoretisk avsett, legger vi stor vekt på at våre profiler er forståelige og brukbare i praksis.

Faglig Adivisory board

e-stimate har et faglig Advisory Board tilknyttet, som holder oss faglig ajour, og kommer med input til sikring av våre verktøyers faglige kvalitet. Vårt Advisory Board består av forskere, psykologer og psykometrikere med spesialviten innenfor personlighetspsykologi og testpsykometri.

Martin Hammershøj

Martin Hammershøj, Cand psych. P.hd. med spesiale i motivasjon og personlighetstrekk. Martins ph.d avhandling: «Distinguishing and integrating general causality orientations and personality traits», hadde fokus på den nye motivasjonsteori – Self Determination Theory.
Martins solide viten om personlighet og motivasjon, har vi nytt godt av i e-stimate.

Lasse Meinert

Lasse Meinert, Cand. psych., Postdoc ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Lasse Meinerts primære forskningsområde er personlighetspsykologi, «Variation, fleksibilitet og skift i personers daglige livsførelse- håndtering av variasjon i hverdagen». Lasse er dessuten en del av forskningsprosjektet SUBSTANce.

Michael Bang Petersen

Michael Bang er Ph.d., cand.scient.pol. Tilknyttet forskningsnettverkene Interdisciplinary Evolutionary Studies og MindLab på Aarhus Universitet. Michael har vært gjesteforsker på Center for Evolutionary Psychology, University of California – det internasjonale kraftsenter innenfor evolusjonspsykologi. Utover Evolusjonær psykologi arbeider Michael med spørreskjema metodikk.

Viggo Pagh

Viggo Pagh er opprinnelig cand.merc. supplert med bl.a. en organisasjonspsykologis utdannelse, M.Psych.Org. Viggo Pagh agreere på Akademiuddannelsen i ledelse, Diplomutdannelsen i ledelse, og har dessuten solid praktisk erfaring som sjefskonsulent hos Ledelsesakademiet. Ytterligere er Viggo Pagh Ledelsesakademiets koordinator for Master in Leadership – lederutdannelse på masternivå under Buckingham University.