e-stimate gjennomfører autorisasjonskurs i våre personlighetstest og profilverktøy.
Vi gjennomfører såvel åpne kurs, som lukkede autorisasjonsforløp for virksomheter mv.

Vi avholder jevnlig kurser og Work-Shop for autoriserte brukere i for eksempel:
Effektiv rekruttering – Teamutvikling – Kommunikasjon – Styrkebasert utvikling.

Vi inviterer dessuten hvert år til åpne inspirasjonsdager og konferanser.
Faglig inspirasjon og friske input innenfor personlighetstest og personlighetspsykologi.

TIlmelding til autorisasjonskurs, Work Shops og events skjer ved å sende mail til:
info@e-stimate.no – eller ved å kontakte oss på telefon 960 49 556