Adferdsprofilen er nå klar i en utvidet versjon med de 15 vittigste personlighetstrekk fra Femfaktormodellen / BigFive.
En markant utdypning med 3 personlighetstrekk for hver av Adferdsprofilen 4 drivere – samt 3 personlighetstrekk ift. Robusthet/Neuroticisme.