e-stimate er en dansk basert uavhengig virksomhet, som utvikler:
Personlighetstester, personprofiler, utviklingsverktøyer og HR-analyser.

 

Skandinavisk virksomhetskultur
Våre verktøyer er utviklet med respekt for skandinavisk virksomhetskultur.
Vi leverer til: Konsulenthus, private og offentlige virksomheters HR avdelinger, utdannelsesinstitusjoner, vikarbyråer, teambuilding- og rekrutteringsvirksomheter.

 

Plattform for utvikling

e-stimate leverer ikke kun test, men en samlet løsning – «En plattform til utvikling».
Test & personprofiler, autorisasjon, trening i praktisk anvendelse, prosesshjelp mv.
Prosessbeskrivelser, undervisningsmaterialer – samt teknisk og faglig support.

 

Faglighet

Vi legger stor vekt på, at det er faglighet og dybde bak våre verktøyer.
Derfor har e-stimate tilknyttet et «Faglig Advisory Board», med forskere, psykologer og psykometrikere innenfor personlighetspsykologi, psykometri og personlighetstest.

 

Forståelighet

Vi har fokus på at våre verktøyer er forståelige og brukbare i hverdagen.
Derfor gjør vi meget ut av å formidle tingene på en pedagogisk måte.
Vi gjør bruk av fargesymbolikk og grafikk, som gjør resultatet tydelige.
Forståelig grafikk, forståelig tekst – og innbydende lay-out.
Formålet er anvendelige og verdiskapende verktøyer.

 

Anvendelighet

Vi gjør en dyd ut av , at vårt setup er hurtig og enkelt å bruke.
Ét klikk – og du har igangsatt en analyse eller en test.
Ét klikk – og du har en ferdig rapport klar.

 

Effektiv forretningsmodell

Utvikling, It, serverdrift, administrasjon mv. er outsourcet til danske samarbeidspartnere.
Vi trekker spesialister inn til oppgavene – det sikrer en kvalifisert løsning.

En lean og effektiv forretningsmodell uten unødige omkostninger, kombinert med at e-stimate ikke skal betale royalties eller andre avgifter til ublandet, gir store økonomiske fordeler – fordeler som vi har valgt også skal komme våre kunder til gode.

Vi har en åpen forretningspolitikk uten bindinger eller begrensende klausuler.
Ingen årlig fee, ingen skjulte utgifter – og ingen bindinger.

 

Corporate Social Responsability
e-stimate supporterer prosjekter, som hjelper unge i marginalposisjoner til å finne feste på arbeidsmarkedet. Og vi sponser profiler til talentutvikling av unge i sportens verden.
e-stimate samarbeider med utdannelsesinstitusjoner om praksisplasser til studerende.
Vi outsourcer alle oppgaver – til ansvarlige danske underleverandører.

 

Jørgen C. Friis, Founder

Jørgen C. Friis, Founder af e-stimate. "Der er ikke noget der tyder på, at en profil er bedre, hvis man ikke forstår den..."  
Jørgen C. Friis, Founder av e-stimate.
«Det er ikke noe som tyder på, at en profil er bedre, hvis man ikke forstår den…»

Jørgen C. Friis, founder 
e-stimates tilgang til profiler bygger på hans fokus på faglighet og forståelighet.
Solid viten om praktisk anvendelse av test og profiler, oppnådd via mange års innsats i området. Jørgen har investert mere enn 10.000 timer i å sette seg inn i teoriene bak.

Jørgen er kjent som en inspirerende og levende storyteller, med teft for å omsette faglig viten til forståelige budskaper – ofte og gjerne, levert med humor og et glimt i øyet. Styrken er evnen til å kombinere psykologisk innsikt med organisatorisk forståelse – og til å omsette teori til praksis.

 

Utdannelsesbakgrunn og kurser
– Utdannelse innenfor ACT terapien
– Utdannelse innenfor Kognitiv Psykologi
– Utdannelse innenfor Positiv psykologi
– Sertifisert Coach, International Coaching Community
– Human Lean, Lean i Service og Administrasjon, DRF Academy
– Diplomleder – Human Ressource Development, Ledelsesakademiet
– Autorisasjoner og sertifiseringer i en flere testverktøyer
– En rekke av pedagogiske og faglige etterutdannelseskurser
– Teknonom, Produksjonsstyring og Kvalitetsstyring
– Opprinnelig lærerutdannet, Syddansk Universitet

 

Personprofil

Jørgen C. Friis egen profil - personlige styrker.
Jørgen C. Friis egen profil – personlige styrker.