Compass 360 – hvis du skal…

Et stepp videre med lederutviklingen, lage performanceutvikling eller talentutvikling, hvor det gis et dybdegående og nyanserte bilde av fokuspersonens personlige performance.
Ha flere personers opplevelse av sterke og svake sider samt mulige utviklingsområder.
Ha et 360 graders feedbackverktøy, som er hurtig, økonomisk attraktivt og lett å bruke. Compass360 anvendes til:

 

  • Lederutvikling

  • Talentutvikling

  • Performanceutvikling

  • Kompetanseutvikling

  • Forandringsprosesser

  • Forbedring av samarbeidsrelasjoner

  • Effektmåling av utdannelse og utvikling

 

Viten frem for antakelser

Med en 360 graders analyse får du viten frem for antakelser. Du får mulighet for at alle medarbeidere blir hørt, hvilket er godt for engasjement, motivasjon og trivsel, og du får et veldokumentert beslutningsgrunnlag, som er et solid avsett for utviklingstiltak i virksomheten.

 

Teoretisk velfundert

Compass360 bygger på anerkjente analyser av karakteristika som er kjennetegnende for effektive og fleksible organisasjoner. Det teoretiske fundament bak er forskning omkring virksomhetskulturer herunder effektiv adferd.

 

Verdifull feedback med Compass360

Med Compass360 får du verdifull feedback om medarbeidere og ledere. I dagligdagen går feedback nemlig ofte tapt. Det er vanskelig på en troverdig måte å innsamle viten om kolleger og ledere, uten at det gjøres på en strukturert og profesjonell måte. Compass360 løser denne problemstilling og sammenholder flere interessenters opplevelser av samme person i én og samme prosess. Det gir et helhetsorientert bilde av prestasjoner, styrker og svakheter og gjør tilbakemeldingen ekstremt enkel. Samtidig er Compass360 meget brukervennlig og like så lett å bruke som Word.

 

Compass360 rapporten indeholder grafiske elementer, der gør den til et rigtig godt dialogværktøj.
Compass360 rapporten inneholder grafiske elementer, som gjør den til et riktig godt dialogverktøy.

 

Se eksempel på en Compass360 rapport

 

10 års erfaring med 360 graders feedback

e-stimate var de første på det danske marked med en webbasert 360 graders feedback. Vi har mere enn 10 års erfaring med 360 graders feedback, og derfor vet vi, hva vi snakker om. Viten vi bruker aktivt til løpende å utvikle Compass360.

 

Ingen begrensninger

Der er ingen begrensninger i antall spørsmål, og ingen begrensninger i antall respondenter mv. Det er mulighet for supplerende skriftlig feedback, det er over 30 forskjellige måter å vise resultatene på grafisk, og stort sett alt i rapporten kan tilpasses.

Du kan sammenligne flere 360 graders målinger, du kan downloade data til et regneark, du kan  styre det hele selv fra en webside, du kan… og du kan….

 

Brukertilpasset måling

Vi har allerede en lang rekke spørrerammer, som er tilpasset forskjellige funksjoner og roller i virksomheten, som er klar til bruk, men du kan også utvikle din egen spørreramme. Rapport og spørreramme kan tilpasses 100% til den enkelte virksomhet, så det blir målt på akkurat det , som er relevant. Vi har stor erfaring i å lage  spørrerammer og hjelper naturligvis gjerne med utviklingen av disse.

 

Interessert? Få en uforpliktende samtale
Se et eksempel på Compass360