Potensialmåling

Vite om forretningsprosessene er velfungerende, om forretningen kan drives mere effektivt eller om samarbeidet i organisasjonen fungerer. Ha funnet potensialet i virksomheten, som fundament for en utviklingsprosess eller ha spottet hvor kvalitetsproblemene oppstår.

Les mer...

Trivselsmåling

Vite om samarbeidet i organisasjonen fungerer. Ha undersøkt om det er overensstemmelse imellom det ledelsen mener om organisasjonen og det medarbeiderne mener om organisasjonen.

Les mer...

APV-analyser

Ha en enkel måte å håndtere arbeidsplassvurderinger (APV). Ha et overblikk over resultatene av en arbeidsplassvurdering herunder arbeidsmiljøet for en avdeling, et team eller en hel virksomhet.

Les mer...

Compass 360

Dansk utviklet 360 graders verktøy, med respekt for skandinavisk virksomhetskultur.

Desentral tilgang, som sikrer involvering, engasjement og eierskap hos fokuspersonen.

Plattform for utvikling, via bilde av hvordan andre opplever personens sterke og svake sider.

 

Les mer...

Lederutvikling

Et stepp videre med utvikling av dine ledere og har bruk for et verktøy, som gir et nyansert bilde av en person, så det kan settes fokus på kompetanse- og performanceutvikling.

Les mer...

Selgerutvikling

Et stepp videre med utvikling av dine selgere og har bruk for et verktøy, som gir et nyansert bilde av en person, så det kan settes fokus på talent-, kompetanse- og performanceutvikling.

Les mer...