APV-analyse – hvis du skal…

Ha en enkel måte å håndtere arbeidsplassvurderinger (APV). Ha et overblikk over resultatene av en arbeidsplassvurdering herunder arbeidsmiljøet for en avdeling, et team eller en hel virksomhet. Ha overblikk over virksomhetens evt. investering etter en APV. APV-analyse hvis du vil:

  • Ha en samlet rapport over en APV gjennomgang

  • Ha overblikk over resultatet av en APV for deler av eller hele virksomheten

  • Ha overblikk over evt. investeringer etter en APV-analyse

Spørreskjemaer klar til bruk

e-stimate har utviklet tre modeller til online APV-analyser. I alle modeller anvendes ”Analyzer”, som er våres analyseverktøy, og i alle modeller er det adgang til forutdefinerte spørreskjemaer klar til bruk. Spørreskjemaene dekker kontor/administrasjon innen for både det fysiske og det psykiske arbeidsmiljø. Der er også mulighet for å lage sine helt egne spørreskjemaer eller til kjøpe bransjespesifike spørreskjemaer.

 

Analyzer rummer mange muligheder for dybe analyser, og den grafiske rapport gør det til et stærkt dialogværktøj
Analyzer rommer mange muligheter for dype analyser, og den grafiske rapport gjør det til et sterkt dialogverktøy

 

Se eksempel på en APV Analyse

 

Tre modeller – etter behov

Compass360 bygger på anerkjente analyser av karakteristika som er kjennetegnende for effektive og fleksible organisasjoner. Det teoretiske fundament bak er forskning omkring virksomhetskulturer herunder effektiv adferd.

De tre modeller, vi kan tilby, består alle av de samme faser blot oppdelt forskjellig i forhold til, hva du selv skal vareta, og hva vi varetar. I modell 1 står du selv for hele analysen, i modell 2 står du for noe av analysen og i modell 3, står vi for hele analysen, og du mottar en ferdig rapport tilsendt. Fasene er:

Første fase

  • Evt. tilpasning av spørreramme i systemet
  • Utsendte spørreskjemaer

  • Følge opp på svar/rykke for svar

  • Generere samlet rapport

Andre fase

  • Analysere rapporten/resultatet

  • Prioritere innsatsområder

  • Utarbeide en handlingsplan

 

Oversiktlig rapport

Vi legger stor vekt på, at rapporten skal være oversiktlig og brukervennlig og anvender grafiske elementer, som gjør den enkel å diskutere og treffe beslutninger ut fra. Samtidig anvender vi fargesymbolikk, som gjør den innbydende og anvendelig.

 

Ingen faste utgifter

Det er ingen faste utgifter i forbindelse med å lage en APV-analyse i Analyzer. Det  betales kun for det konkrete forbruk.

 

Interessert? Få en uforpliktende samtale
Se et eksempel på APV-analyser