Lederutvikling – hvis du skal…

Et stepp videre med utvikling av dine ledere og har bruk for et verktøy, som gir et nyansert bilde av en person, så det kan settes fokus på kompetanse- og performanceutvikling. Ha et 360 graders feedbackverktøy, som raskt kan avdekke muligheter og begrensninger ved en person både sett ut fra personens egen og ut fra omgivelsenes synsvinkel. Lederutvikling med Compass360 anvendes til:

 

  • Lederutvikling

  • Talentutvikling

  • Performanceutvikling

  • Kompetanseutvikling

  • Forandringsprosesser

  • Effektmåling av utdannelse og utvikling

 

Viten frem for antakelser

Med 360 graders feedback får du et dekkende bilde av vesentlige kompetanser for ledere. Du får et veldokumentert beslutningsgrunnlag, som kan være et solid avsett for utviklingstiltak. Spørrerammen bygger på analyser av karakteristika for effektive ledere, og det teoretiske fundament er forskning omkring drivere og adferd.

 

Lederutvikling med Compass360

Med Compass360 får du mulighet for å utvikle ledere, mellomledere og andre kjernemedarbeidere. Utviklingen skjer med avsett i den enkeltes prestasjoner. Med Compass360 settes det fokus på den enkelte person både ut fra personens egen opplevelse av performance og ut fra kollegers opplevelse av performance. Dvs. det i én og samme prosess kartlegges en rekke parametere om den enkelte person, som kan danne grunnlag for utvikling. Det gir et helhetsorientert bilde av prestasjoner, styrker og svakheter.

 

Ledertræning med Compass360 starter med en fyldestgørende rapport, der kortlægger den enkelte persons handlingsmønstre. Ved brug af grafiske elementer er rapporten et godt dialogværktøj.
Ledertrening med Compass360 starter med en fyllestgjørende rapport, som kartlegger den enkelte persons handlingsmønstre. Ved bruk av grafiske elementer er rapporten et godt dialogverktøy.

 

Se eksempel på en Lederutvikling med Compass360 rapport

 

10 års erfaring med verktøyer til ledertrening

e-stimate var de første i Danmark med et webbasert 360 graders feedback verktøy. Vi har mere enn 10 års erfaring med 360 graders feedback, og vet at det er meget anvendelig i forhold til utvikling av ledere. Å kjenne personens drivkraft, begrensninger og muligheter er fundamentet for å kunne utvikle den enkelte leder.

 

Brukertilpasset analyse

Rapporten kan tilpasses til den enkelte virksomhet, så det blir vist akkurat det, som er mest relevant. Vi har allerede en lang rekke spørrerammer, som er tilpasset forskjellige ledernivåer, som er klar til bruk, men det kan også utvikles egne spørrerammer. Vi har stor erfaring i å lage spørrerammer og hjelper gjerne med disse.

 

Interessert? Få en uforpliktende samtale
Se et eksempel på Compass360