Potensialmåling – hvis du skal…

Vite om forretningsprosessene er velfungerende, om forretningen kan drives mere effektivt eller om samarbeidet i organisasjonen fungerer. Ha funnet potensialet i virksomheten, som fundament for en utviklingsprosess eller ha spottet hvor kvalitetsproblemene oppstår. Potensialmåling hvis du vil vite om:

 

  • Forretningsprosessene er velfungerende

  • Det er utviklingspotensial

  • Forretningen kan drives mere effektivt

  • Det er felles ”fodslaw” i organisasjonen

  • Eksekveringsevnen er tilfredsstillende

  • Kundekontakt og service er i orden

  • Det er splid, feil eller kvalitetsproblemer

  • Det er samarbeidsproblemer

 

Viten frem for antakelser

Med en Potensialmåling med bruk av våres verktøy, ”Analyzer” får du viten om organisasjonen. Du får mulighet for at alle medarbeidere blir hørt, hvilket er godt for trivselen og for ønsket om medinnflytelse. Og teorien bak analysen er solid, og det gjør at du får et veldokumentert beslutningsgrunnlag, som kan være et solid avsett for tilpasninger og utviklingstiltak i virksomheten.

 

Med en potentialemåling får du overblik over virksomhedens potentiale, muligheder og begrænsninger.
Med en potensialmåling får du overblikk over virksomhetens potensiale, muligheter og begrensninger.

 

Skreddersy din potensialmåling

Du har via nettet adgang til å oppsette din potensialmåling i Analyzer. Hvis du allerede har en spørreramme, er den meget enkel å innsette i Analyzer. Det finnes også ferdige spørrerammer, som er klar til bruk, og som du kan benytte. Du kan ha presis det antall spørsmål og respondenter, du ønsker, og du kan oppdele respondentene i grupper, så det blir enkelt å analysere, om det er forskjeller eksempelvis internt og eksternt. Har du bruk for hjelp til utvikling av spørrerammer hjelper vi gjerne.

 

Oversiktlig rapport

Når du lager en potensialmåling i Analyzer får du en prioritert liste over potensielle innsatsområder, og du får et opplegg til en handlingsplan. De fokusområder, som ofte blir usynliggjorte i rapporten er forretningsprosesser, kompetanser, effektivisering, markedstiltak, kvalitetstiltak mv. Vi legger stor vekt på, å gjøre rapporten oversiktlig og brukervennlig og anvender grafiske elementer, som gjør den enkel å diskutere og treffe beslutninger ut fra.

Ingen faste utgifter

Du har ingen faste utgifter og betaler kun for forbruk. Det betyr, at du har full kontroll over økonomien hele tiden.

 

Interessert? Få en uforpliktende samtale
Se et eksempel på Potensialmåling