Selgerutvikling – hvis du skal…

Et stepp videre med utvikling av dine selgere og har bruk for et verktøy, som gir et nyansert bilde av en person, så det kan settes fokus på talent-, kompetanse- og performanceutvikling. Ha et 360 graders feedbackverktøy, som raskt kan avdekke muligheter og begrensninger ved en person både sett ut fra personens og omgivelsenes synsvinkel. Selgerutvikling med Compass360 anvendes til:

 

  • Performanceutvikling

  • Kompetanseutvikling

  • Talentutvikling

  • Måling av effekt av utdannelse

 

Selgerutvikling med Compass360

Med Compass360 får du mulighet for å utvikle selgere og salgssjefer, med avsett i den enkeltes prestasjoner og potensiale. Med Compass360 settes det fokus på den enkelte person både ut fra personens egen opplevelse av performance og ut fra kollegers og sjefers opplevelse av performance. Dvs. det i én og samme prosess kartlegges en lang rekke parametere om den enkelte person, som kan danne grunnlag for utvikling. Det gir et helhetsorientert bilde av prestasjoner, styrker og svakheter. Samtidig er verktøyet meget brukervennlig og like så enkelt å bruke som Word.

 

Salgstræning med Compass360 starter med en fyldesgørende rapport, der kortlægger den enkelte persons handlingsmønstre. Ved brug af grafiske elementer er rapporten et godt dialogværktøj.
Salgstrening med Compass360 starter med en fyllestgjørende rapport, som kartlegger den enkelte persons handlingsmønstre. Ved bruk av grafiske elementer er rapporten et godt dialogverktøy.

 

Se eksempel på en Compass360 rapport

 

10 års erfaring med verktøy til selgertrening

e-stimate var de første i Danmark med et webbasert 360 graders feedback verktøy. Vi har mere enn 10 års erfaring med 360 graders feedback, og har solid erfaring med å anvende det til utvikling av selgerstaben. At kjente personens drivkraft, begrensninger og muligheter er fundamentet for å kunne utvikle den enkelte og dermed sikre et godt salg til gavn for virksomhetens bunnlinje.

 

Brukertilpasset analyse

Rapport og spørreramme kan tilpasses 100% til den enkelte virksomhet, så det blir målt på akkurat det, som er relevant. Vi har allerede en lang rekke spørrerammer, som er tilpasset forskjellige salgssituasjoner, som er klar til bruk, men det kan også utvikles egne spørrerammer. Vi har stor erfaring i å lage spørrerammer og hjelper gjerne med disse.

 

Interessert? Få en uforpliktende samtale
Se et eksempel på Compass360