Trivselsmåling – hvis du skal…

Vite om samarbeidet i organisasjonen fungerer. Ha undersøkt om det er overensstemmelse imellom det ledelsen mener om organisasjonen og det medarbeiderne mener om organisasjonen. Ha satt fokus på f.eks. motivasjon, samarbeide, medarbeidertilfredshet samt fysiske forhold på arbeidsplassen. Trivselsmåling hvis du vil vite om:

 

  • Samarbeidet fungerer i organisasjonen

  • Der er felles ”fodslaw” i organisasjonen

  • Der er en felles oppfattelse av virksomheten imellom ledelse og medarbeidere

  • Fokusområder som motivasjon, medarbeidertilfredshet, fysiske arbeidsforhold m.m.

 

Oppdeling i segmenter

Medarbeiderne kan oppdeles i segmenter i forhold til den trivselsmåling, man ønsker å lage. Dvs. medarbeiderne inndeles i relevante undergrupper i forhold til den avdeling, de tilhører, stillingstype, alder, kjønn eller annet. det velges kun oppdeling etter en av ovennevnte kriterier og hver undergruppe skal bestå av minst 3 personer – og helst av minimum 5 personer. Minimumsantallet er viktig av hensyn til sikkerhet for anonymitet.

 

Intern eller ekstern gjennomførelse

Styringen av trivselsmålingen kan skje internt – eller outsources til ekstern konsulent. Det er viktig, at medarbeideren kan svare anonymt av hensyn til å få et klart bilde av organisasjonen og av samspillet imellom medarbeidere og ledere.

 

Resultat av trivselsmålingen

Når trivselsmålingen er gjennomført ligger det en operasjonell rapport, som inneholder:

 

  • Strukturert segmentoppdelt trivselsprofil

  • Status på fokusområder

  • Samlet overblikk over utviklingsbehov

  • Kvalifisert grunnlag for utvikling

 

Trivselsanalysen giver et nemt og overskueligt overblik over organisationens udviklingsbehov.
Trivselsanalysen gir et enkelt og oversiktlig overblikk over organisasjonens utviklingsbehov.

 

Skreddersy din trivselsmåling

Du har via nettet adgang til å oppsette din trivselsmåling i Analyzer. Hvis du allerede har en spørreramme, er den meget enkel å innsette i Analyzer. Har du bruk for hjelp til utvikling av spørrerammen, hjelper vi gjerne med dette.

 

Ingen faste utgifter

Du har ingen faste utgifter og betaler kun for forbruk. Det betyr, at du har full kontroll over økonomien hele tiden.

 

Interessert? Få en uforpliktende samtale
Se et eksempel på Trivselsmåling