Adferdsprofil

Adferdsprofilen avdekker personlige «drivere», motivasjonsfaktorer og adferdspreferanser.

Et dialogverktøy til rekruttering og utvikling.
Lett å forstå, lett å huske – lett å bruke.

Skaper forståelse for egne og andres styrker.
Styrker kommunikasjon og samarbeide.

Les mer...

Teamprofil

Teamprofilen gjør teamets styrker tydelige.
Så vel de individuelle styrker, som teamet samlet.

Til etablering av nye teams, prosjektgrupper mv.
Eller styrke samarbeidet i et eksisterende team.

Teamprofilen er lett å forstå – og lett å huske…
En forutsetning for å skape verdi i teamet.

Les mer...

FemFaktorProfil

FemfaktorProfilen er en dybdegående og presis personlighetstest til rekruttering og utvikling.

Profilens avsett er solid vitenbasert forskning, og den gir et nyansert bilde av personen.

Profilen er relativ hurtig å besvare – uten å gå på kompromiss med presisjon og validitet.

Les mer...

Styrkeprofil

Styrkeprofilens avsett er de samme 24 styrker, som den positive psykologi har fokus på.

Profilens primære formål er, å bringe fokuspersonens personlige styrker i spill.

Styrkeprofilen er et dialogverktøy, til å arbeide med styrkebasert utvikling av individer og team.

Les mer...