Adferdsprofilen – hvis du skal…

Bruke en profesjonell personlighetstest, som er danskutviklet, en DISC personprofil med større dybde og flere detaljer og en personlighetstest, som viser 8 karaktertrekk frem for kun 4. Adferdsprofilen kan anvendes til:

 

  • Rekruttering
  • Lederutvikling
  • Talentutvikling
  • Medarbeiderutvikling
  • Omplanering av medarbeidere
  • Coaching og personlig utvikling
  • Karriernavigering og karriereutvikling
  • Å styrke kommunikasjon og samarbeide
  • Salgstrening og kundehåndtering

 

Adferdsprofilen bygger oven på DISC

Adferdsprofilen har en styrkebasert tilgang, og er derfor mere imøtekommende i sin stil enn DISC personlighetstesten. Bruken av farger og styrker gjør den enkel å huske, og den belyser 8 karaktertrekk frem for kun 4, hvilket gir mange flere nyanser og større dybde. Personlighetstesten gir forståelse for personenes styrker og utviklingsområder. Den kan bl.a. brukes til å sammensette det helt riktige medarbeiderteam og til å øke fokus på styrker, performance og effektivitet.

 

Et verktøy med mange muligheter

Rapportene er brukervennlige og relevante i forhold til dagligdagen. Hvis du er bekjent med DISC, vil du kunne gjenkjenne mange elementer i Adferdsprofilen, men du vil samtidig oppleve, at rapportene er markant lettere å bruke i praksis.

Det blir bl..a. brukt grafiske elementer, som gjør resultatene meget tydelige og fargesymbolikken, gjør dem enkle å huske. Mange brukere anvender Adferdsprofilen og fargesymbolikken som et naturlig utgangspunkt i den daglige kommunikasjon.

Det er også adgang til en lang rekke utviklingsverktøyer og undervisningsmaterialer som for eksempel teamhjul, feedbackkort, plakater mv. – så det for alvor skapes verdi og forankring i organisasjonen.

 

Adfærdsprofilen gør stor brug af grafik. Det gør, at de vigtige pointer er lette at huske og forstå
Adferdsprofilen gjør stor bruk av grafikk. Det gjør, at de viktige punkter er lette å huske og forstå

 

Se et eksempel på en Adferdsprofil

Lett å tilpasse rapporter

Selv våres basisrapport er meget omfattende – med mere innhold enn det ofte skal brukes. Derfor er det meget lett å tilpasse Adferdsprofilen, så innholdet i rapporten passer til den konkrete situasjon og det konkrete behov. Du tilpasser selv via din webadgang, som følger med. Der kan f.eks. utskrives teamprofiler, jobbprofiler m.fl. og profiler kan matches. Samtidig er det ingen faste utgifter forbundet med våres profiler – det betales kun for det konkrete forbruk.

 

Solid teori bak personlighetstesten

Adferdsprofilen har sitt teoretiske avsett i evolusjonspsykologien, og den er justert i forhold til nye teorier om grunnleggende menneskelige drivkrefter. Adferdsprofilen har altså en validitet og dybde, som tilfredsstiller både eksperter og spesialister.

 

 

Interessert? Få en uforpliktende samtale

Se et eksempel på en Adferdsprofil