Analyzer – hvis du skal…

Måle medarbeidertilfredshet, lage APV måling eller andre organisatoriske målinger.
Bruke oversiktlige og forståelige rapporter, som er anvennlig i praksis.
Ha et verktøy som er så lett å bruke at du er i gang på 10 sek.

Kom hele veien rundt med Analyzer

Med Analyzer er det enkelt å komme hele veien rundt, når du skal lage målinger i virksomheten. Det er et meget grundig verktøy, som er enkelt både å sette opp, og som er formidlet på en grafisk sterk måte, som gjør det til et sterkt dialogverktøy, som er enkelt å ta beslutninger ut i fra.

Verktøyet legger opp til, at alle relevante personer høres. Samtidig er teorien bak solid, og det gjør at du med Analyzer får et veldokumentert beslutningsgrunnlag, som kan være et solid avsett for tilpasninger og utviklingstiltak i virksomheten. Dermed kan Analyzer være med til å skape verdi i din virksomhet.

Der er et hav av muligheter i Analyzer, og spørrerammene er fleksible, så du kan måle på netopp det, du ønsker – både internt og eksternt. Systemet er meget brukervennlig satt opp, og det er like så enkelt å bruke som eksempelvis Word.

 

Analyzer rummer mange muligheder for dybe analyser, og den grafiske rapport gør det til et stærkt dialogværktøj
Analyzer rommer mange muligheter for dype analyser, og den grafiske rapport gjør det til et sterkt dialogverktøy

Skreddersy din Analyzer, så du får det ønskede resultat

Du har via nettet alltid adgang til å oppsette Analyzer og endre i innstillingene.

Hvis du allerede har en spørreramme, er den meget lett å sætte inn i Analyzer. Vi har også ferdige spørrerammer, som er klar til bruk til måling av eksempelvis medarbeider- eller kundetilfredshet, teameffektivitet, trivselsanalyse (eksempelvis med utgangspunkt i APV) eller potensialmåling for virksomheten. Vi hjelper gjerne med å tilpasse spørrerammen til akkurat netopp din situasjon.

Du kan ha presis det antall spørsmål og respondenter, som du ønsker, og du kan oppdele respondentene i grupper, så det blir enkelt å analysere, om det er forskjeller eksempelvis internt og eksternt.

Brukbare rapporter, som legger opp til dialog

Analyzer gir deg verdifulle inputs, så du kan treffe de beste valg og sette fokus på områder, hvor det er plass til forbedring. Når respondentene har svaret, er rapporten kun ét klikk borte.

Hos e-stimate legger vi stor vekt på, at våres rapporter er brukbare i hverdagen. Vi gjør stor bruk av relevante grafiker, som gjør det lett at få overblikk over resultatene. Samtidig er grafikerne også med til å gjøre det lett å diskutere ut fra rapportene, så man kan treffe de riktige beslutninger.

Utover grafikker er det også fokus på fargesymbolikk, og det er med til å gjøre at rapportene er lette å bruke og huske i hverdagen.

Se et eksempel på en Analyzer-rapport

Ingen faste utgifter

Du har ingen faste utgifter og betaler altså kun for forbruk. Det betyr, at du har full kontroll over ressursene – både når det kommer til tid og økonomi.

Interessert? Få en uforpliktende samtale
Se et eksempel på en Analyzer rapport