Femfaktorprofilen – hvis du skal…

Bruke en dybdegående og presis personlighetstest.
 Lage rekruttering og utvikling av ledere og spesialister fra taktisk nivå og opp.
 Bruke en personlighetstest, som bygger på et solid faglig fundament. FemfaktorProfilen når du har bruk for:

 

  • Dybdegående personlighetstest
  • Supplement til Adferdsprofilen
  • Rekruttering av spesialister
  • Lederrekruttering
  • Lederutvikling

 

 

Dypere innsikt i personligheten

FemfaktorProfilen gir dybdegående og detaljerte informasjon om en persons grunnleggende personlighet. Derfor er det en verdifull personlighetstest til rekruttering, selektering, coaching og talentutvikling av ledere og spesialister. Profilen kan også brukes som supplement til Adferdsprofilen i forbindelse med rekruttering.

Personlighetstesten tar utgangspunkt i fem fundamentale egenskaper, som kalles personlighetens grunnpiller. Profilen avdekker de 30 personlighetstrekk, som er de bærende elementer i hver av de fem grunnpiller, dermed får du en bred viten om personens personlighet og et meget dypt kjennskap til, hvordan personen agerer.

 

FemFaktorprofilen er en stærk personlighedstest, der giver dybdegående viden om personligheden. Den grafiske rapport gør det til et rigtig godt dialogværktøj.
FemFaktorProfilen er en sterk personlighetstest, som gir dybdegående viten om personligheten. Den grafiske rapport gjør det til et riktig godt dialogverktøy.

Se et eksempel på en FemFaktorProfil

 

Sterk til lederteams og personlig utvikling

FemfaktorProfilen gjør det mulig å arbeide dypt og presist med personlige egenskaper – eksempelvis i et lederteam. På den måte oppnås dypere forståelse, sterkere samarbeide og bedre resultater. Personlighetstesten anvendes også ofte sammen med en coach i arbeidet med mål og personlighet.

 

Brukertilpasset FemFaktorProfil

FemFaktorProfilen kan tilpasses til dine behov, så rapporten belyser de områder, du ønsker. Vi legger stor vekt på, at våres verktøyer er gode dialogverktøyer. Derfor gjør vi stor bruk av relevante grafiske elementer, som gir et godt overblikk over resultatet. Samtidig gjør grafikken, at det er lett å diskutere ut fra rapporten, og derved kan det treffes de riktige beslutninger. Den logiske webadgang og den sterke grafikk gjør, at personen kan huske prosessen – også år efter.

 

Validert av psykometrikere

FemFaktorProfilen er utviklet med avsett i International anerkjent personlighetstest til måling av personlighetstrekk. Profilen bygger på IPIP’s (International Personality Item Pool) FFM modell, og spørrerammen er tilpasset dansk / norsk virksomhetskultur.

FemFaktorProfilen valideres løende av psykometrikere og er senest validert primo 2013. Testen bygger altså på nyere teorier om karaktertrekk og deres betydning for personligheten, som gjør at FemFaktorProfilen er 100% valid og veldokumentert.

 

 

Interessert? Få en uforpliktende samtale
Se et eksempel på en FemFaktorProfil