e-stimate utvikler og leverer profesjonelle personlighetstests og teamprofiler, utviklet med avsett i skandinavisk virksomhetskultur. Du kan se hele oversikten av personlighetstests her.

 

Verktøyene er dybdegående men samtidig lette å forstå og anvende. Alle våres test er validerte og basert på anerkjent forskning. Våres test anvendes av både interne og eksterne HR konsulenter, utdannelsesinstitusjoner, virksomheter og profesjonelle sportsklubber mv.

 

Personlighetstest til alle behov

Ét verktøy kan ikke dekke alle behov – derfor har vi forskjellige personlighetstest, som passer til de forskjellige behov for innhold og dybde. e-stimate dekker hele spektret og våres test anvendes blant andet til:

 

– Rekruttering

– Medarbeiderutvikling

– Lederutvikling

– Talentutvikling

– Teamutvikling

– Coaching

 

Ved bruk av verktøyene skapes det forståelse for medarbeidernes og ledernes personlige drivere, styrker og tilgang til andre. Viktig viten i en organisasjon, som skal utvikles og yte gode prestasjoner hver dag.

 

Forskningsbaserede personlighetstest

e-stimates personlighetstest er basert på anerkjent forskning og oppdatert teori. Vi kan stå 100% inne for faglighet og validitet. Vi har et Faglig Advisory Board, som løpende holder oss ajour med nyeste forskning og sikrer at våres test er oppdaterte. Vi leverer dybdegående og detaljerte rapporter, og samtidig er våres personlighetstest lette å forstå. Ved bruk av fargesymbolikk gjør vi dem lette å anvende i praksis.