Styrkeprofilen – hvis du skal…

Bruke en personlighetstest til personlig utvikling, som er basert på positiv psykologi. Bruke en personprofil, som bygger på de 24 styrker, som det arbeides med i VIA Strengths. Har bruk for å få belyst personlige egenskaper, som er verdsatte på tvers av alder, kjønn, landegrenser og kultur, som f.eks.: Kreativitet, perspektivering, humor, vitebegjær, mot og energi. Styrkeprofilen anvendes til:

 

  • Personlig utvikling basert på styrker
  • Rekruttering sammen med Adferdsprofilen
  • Coaching og utvikling
  • Bevisstgjørelse av styrker
  • Belysning av personlige egenskaper på tvers av alder, kjøn og kultur

Styrker kan utvikles

Styrker er personlighetstrekk, som er relativt stabile på tvers av situasjoner og tid. De kan til stadighet utvikles og erfaringer viser, at får man lov til å bruke sine styrker økes trivsel, tilfredshet og livsglede. Det har stor innvirkning på effektiviteten og det å nå sine mål.

 

Styrkeprofilen bliver formidlet i en rapport, der er let at overskue på grund af grafiske elementer, der gør resultaterne tydelige.
Styrkeprofilen blir formidlet i en rapport, som er enkel å få oversikt over på grunn av grafiske elementer, som gjør resultatene tydelige.

 

Se et eksempel på en Styrkeprofil

Styrkebasert utvikling

Styrkeprofilen kan også brukes i forbindelse med rekruttering – ofte sammen med Adferdsprofilen. På den måte kartlegges både styrker og adferd. Mange mennesker har ikke en klar fornemmelse av, hvor de har deres styrker. Oppdragelse, verdier og tillærte normer har lagt et “slør” hen over dem og Styrkeprofilen kan således avdekke glemte styrker og sette fokus på de områder, som kan utvikles.

Fleksibel rapport

Styrkeprofilen leverer en grafisk sterk rapport, som er enkel å tilpasse til det behov, som er  og til den situasjon, den skal inngå i. Det gjør, at den er et sterkt dialogverktøy til personlig utvikling.

Teoretisk fundament

Profilens innhold utvikles løpende, og det er oppfølgning på profilens normtall, reliabilitet og validitet løpende.

 

Interessert? Få en uforpliktende samtale

Se et eksempel på en Styrkeprofil