Teamprofil – hvis du skal…

Lage teamutvikling, f.eks. sammensette en prosjektgruppe eller sammenligne avdelinger. Arbeide med teamsamarbeide og konfliktløsning herunder forbedre performance i et team. Teamprofil kan altså anvendes til:

 

  • Teamutvikling

  • Sammensette nye teams

  • Forbedre performance i et team

  • Styrke kommunikasjon og samarbeide i et team

  • Fastlegge personlige kompetanser i et team

 

Teoretisk velfundert

Teamprofilen bygger på anerkjente psykologiske teorier om menneskelig adferd, og om hva som motiverer oss – individuelt og i et team. Det teoretiske fundament er det samme som Adferdsprofilens, samt Adizes teorier om effektive teams og teamroller.

 

Teamprofilen gør det let at se styrker og svagheder i et team, ligesom det er et stærkt værktøj til teamudvikling.
Teamprofilen gjør det lett å  se styrker og svakheter i et team, likesom det er et sterkt verktøy til teamutvikling.

Se eksempel på Teamprofil

Fokus på styrker og svakheter i et team

Rapportene er formidlet, så de er lette å forstå og huske. Grafikken gjør det lett å se det enkelte resultat og enkelt å sette resultatene opp mod hverandre, så det er tydelig å se, hvilke styrker og svakheter, som er i et team. De grunnleggende teamroller utbygges til detaljerte og nyanserende profiler.

 

En teamprofil man kan huske

En teamprofil er mest anvennlig, når man kan huske egen profil – og især når man kunne huske kollegaers profil. Derfor fokuserer Teamprofilen på å være lett å forstå, lett å huske og lett å anvende. Fargesymbolikk huskes bedre enn navn, koder, bokstavkombinasjoner og beskrivelser og derfor anvendes dette i en Teamprofil.

 

Supplerende materialer

Anvendelsen av farger og av teamhjul gjør profilen lett å anvende i praksis. Teamprofilen understøttes dessuten av en rekke undervisningsmaterialer: Teamhjul, Feedbackkort – over 200 adferds kort, plakater og overheads, og hos oss betaler du kun for ditt konkrete forbruk. Der er ingen faste utgifter til verktøyene, så det er lett å  styre dine utgifter.

 

Interessert? Få en uforpliktende samtale
Se et eksempel på en Teamprofil